Oprocentowanie wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych dla KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH w stosunku rocznym o zmiennej stopie procentowej od 1 czerwca 2020r. wynosi:  
   
 Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy 0,00%
 Rachunek płatny na każde żądanie potwierdzony książeczką oszczędnościową (a'vista) 0,00%
 Rachunek Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych (PKZP) 0,00%
 Rachunek Rad Rodziców 0,00%
   
 Wkłady oszczędnościowe i lokaty terminowe:  

 - 1 miesięczne* 

0,01%
-  3 miesięczne* 0,01%
 - 6 miesięczne* 0,01%
 - 9 miesięczne* 0,01%
 - 12 miesięczne* 0,01%
 - 18 miesięczne* 0,01%
 - 24 miesięczne i dłużej* 0,01%
 *minimalny wkład: 500,00 zł  
   
   

Oprocentowanie wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych dla KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH w stosunku rocznym o zmiennej stopie procentowej                                           od 1 czerwca 2020r.  wynosi:

 
   
 Rachunek bieżący 0,00%*
 Rachunek pomocniczy 0,00%
 Rachunek bieżący rolników indywidualnych 0,00%
 *z możliwością negocjacji  
   
Wkłady oszczędnościowe i lokaty terminowe:  
- 1 dniowe*  0,01%
- 3 dniowe*  0,01%
- 5 dniowe*  0,01%
- 7 dniowe*  0,01%
- 10 dniowe*  0,01%
- 14 dniowe*  0,01%
- 20 dniowe*  0,01%

- 1 miesięczne*

0,01%
- 3 miesięczne* 0,01%
- 6 miesięczne* 0,01%
- 9 miesięczne*  0,01%
- 12 miesięczne*  0,01%
- 18 miesięczne * 0,01%
- 24 miesięczne i dłużej* 0,01%
*minimalny wkład: 1.000,00 zł  
   
      
     
   
      
    
      
    
   
   
   
   

 

 
 
Strona główna    |     O Banku    |     Oferta    |     Nasze Placówki    |     Galeria    |     Informacje dla klientów    |     Kontakt    |     E-bank projektowanie stron www - iPolska.com.pl